Cookies Policy | Politika Kolačića

Ovaj dokument obaveštava korisnike o tehnologijama koje pomažu ovoj Veb lokaciji da ostvari dole opisane svrhe. Takve tehnologije omogućavaju vlasniku da pristupi i skladišti informacije (na primer pomoću kolačića | Cookies Policy ) ili da koristi resurse (na primer pokretanjem skripte) na uređaju korisnika dok je u interakciji sa ovom Veb lokacijom.

Radi jednostavnosti, sve takve tehnologije se definišu kao "Tragači" u okviru ovog dokumenta – osim ako ne postoji razlog za razlikovanje.
Na primer, dok kolačići mogu da se koriste i na vebu i na mobilnim pregledačima, bilo bi netačno govoriti o kolačićima u kontekstu mobilnih aplikacija jer su oni tragač zasnovan na pregledaču. Iz tog razloga, u okviru ovog dokumenta, termin Kolačići se koristi samo tamo gde je posebno namenjen označavanje tog određenog tipa tragača.

Neke od svrha za koje se koriste tragači takođe mogu zahtevati saglasnost korisnika. Kad god je dat pristanak, on se može slobodno povući u bilo kom trenutku prateći uputstva data u ovom dokumentu.
Ova Veb lokacija koristi tragače kojima direktno upravljaju vlasnici (tzv. "prvotimci" Tragači) i Tragači koji omogućavaju usluge nezavisnog proizvođača (tzv. Osim ako nije drugačije navedeno u okviru ovog dokumenta, nezavisnim dobavljačima usluga mogu da pristupe tragačima kojima upravljaju.

Periodi važenja i isteka kolačića i drugih sličnih tragača mogu se razlikovati u zavisnosti od veka trajanja koji je postavio Vlasnik ili relevantni dobavljač. Nekima od njih ističe rok trajanja sesije pregledanja korisnika.
Pored onoga što je navedeno u opisima u svakoj od dole navedenih kategorija, korisnici mogu pronaći preciznije i ažuriranije informacije u vezi sa specifikacijom doživotnog perioda, kao i sve druge relevantne informacije – kao što je prisustvo drugih tragača - u povezanim smernicama privatnosti odgovarajućih nezavisnih dobavljača ili kontaktiranjem vlasnika.

Aktivnosti strogo neophodne za rad ovog Vebsajta i pružanje Usluge

Ovaj Veb sajt koristi takozvane "tehničke" kolačiće i druge slične Tragače za obavljanje aktivnosti koje su strogo neophodne za rad ili isporuku Usluge.

Google Tag Manager

Upravljanje oznakama
Ovaj tip usluge pomaže vlasniku da upravlja oznakama ili skriptama potrebnim na ovoj Veb lokaciji na centralizovan način. Ovo rezultira protokom podataka korisnika kroz ove usluge, što potencijalno rezultira zadržavanjem ovih podataka.
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager je servis za upravljanje tagovima koji pruža Google Ireland Limited.
Obrađeni lični podaci: Praćenje i podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Ireland – politka privatnosti

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome je usluga vizuelizacije slovnog oblika koju pruža Fonticons, Inc. koja omogućava ovom Veb sajtu da uvrsti sadržaj ove vrste na svoje stranice.

Obrađeni lični podaci: Praćenje i podaci o korišćenju.

Mesto obrade: Sjedinjene Države – politka privatnosti

Google fontovi (Google Ireland Limited)

Google Fonts je usluga vizuelizacije slovnog oblika koju pruža Google Ireland Limited koji omogućava ovom Veb sajtu da uvrsti sadržaj ove vrste na svoje stranice.

Obrađeni lični podaci: Praćenje i podaci o korišćenju.

Mesto obrade: Irska politika privatnosti

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics je servis za veb analizu koji pruža Google Ireland Limited ("Google"). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i ispitivanje korišćenja ovog Vebsajta, za pripremu izveštaja o njegovim aktivnostima i deljenje sa drugim Google servisima.

Google može da koristi prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa sopstvene mreže za oglašavanje.

Obrađeni lični podaci: Praćenje i podaci o korišćenju.

Mesto obrade: Irska politika privatnosti

Trajanje skladišta:

 

AMP_TOKEN: 1 hour

_ga: 2 years

_gac*: 3 months

_gat: 1 minute

_gid: 1 day

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 je servis za veb analizu koji pruža Google Ireland Limited ("Google"). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i ispitivanje korišćenja ovog Vebsajta, za pripremu izveštaja o njegovim aktivnostima i deljenje sa drugim Google servisima.
Google može da koristi prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa sopstvene mreže za oglašavanje.
U Google Analytics 4, IP adrese se koriste u vreme prikupljanja, a zatim odbacuju pre evidentiranja podataka u bilo kom data centru ili serveru. Korisnici mogu da saznaju više konsultovanjem Googleove zvanične dokumentacije.
Obrađeni lični podaci: grad, informacije o uređaju, geografska širina (grada), geografska dužina (grada), broj korisnika, statistika sesije, Praćenje i podaci o korišćenju.

Mesto obrade: Irska politika privatnosti

Trajanje skladišta:

 

_ga: 2 years

_ga_*: 2 years

_gac_gb_*: 3 months

_gid: 1 day

Kako upravljati željenim opcijama i obezbediti ili povući saglasnost.

Cookies Policy | Politika Kolačića

Postoje različiti načini za upravljanje željenim opcijama u vezi sa praćenjem i obezbeđivanje i povlačenje saglasnosti, pri čemu je to relevantno:
Korisnici mogu da upravljaju željenim opcijama koje se odnose na tragače direktno u okviru sopstvenih postavki uređaja, na primer, tako što će sprečiti upotrebu ili skladištenje tragača.
Pored toga, svaki put kada se upotreba Tragača zasniva na saglasnosti, korisnici mogu da obezbede ili povuku takvu saglasnost postavljanjem željenih opcija u okviru obaveštenja o kolačićima ili ažuriranjem takvih željenih opcija u skladu sa tim putem relevantnog vidžeta sa željenim opcijama saglasnosti, ako su dostupne.

Takođe je moguće, putem relevantnih funkcija pregledača ili uređaja, izbrisati prethodno uskladištene tragače, uključujući i one koji se koriste za pamćenje početne saglasnosti korisnika.
Drugi tragači u lokalnoj memoriji pregledača mogu biti izbrisani brisanjem istorije pregledanja.

Što se tiče bilo kog nezavisnog praćenja, korisnici mogu da upravljaju svojim željenim opcijama i povuku svoju saglasnost putem povezane veze za odbijanje saglasnosti (tamo gde je to obezbeđeno), korišćenjem sredstava naznačenih u smernicama za privatnost trećeg proizvođača ili kontaktiranjem trećeg proizvođača.

Pronalaženje postavki tragača

Korisnici, na primer, mogu da pronađu informacije o tome kako da upravljaju kolačićima u najčešće korišćenim pregledačima na sledećim adresama: 

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera


Korisnici takođe mogu da upravljaju određenim kategorijama Tragača koji se koriste na mobilnim aplikacijama tako što će dati saglasnost za relevantne postavke uređaja kao što su postavke oglašavanja uređaja za mobilne uređaje ili uopšte postavke praćenja (Korisnici mogu da otvore postavke uređaja i traže relevantnu postavku).

Posledice negiranja pristanka

Korisnici mogu slobodno da odluče da li će dati saglasnost ili ne. Međutim, imajte u obzir da tragači pomažu ovoj Veb lokaciji da korisnicima pruži bolje iskustvo i napredne funkcionalnosti (u skladu sa svrhama navedenim u ovom dokumentu). Zbog toga, u nedostatku saglasnosti korisnika, vlasnik možda neće moći da obezbedi srodne funkcije.

Vlasnik i kontroler podataka
AVATAR d.o.o.
Obilizni put BB
15000 Šabac
E-pošta za kontakt vlasnika: office@avatar.rs

Pošto vlasnik ne može u potpunosti da kontroliše upotrebu nezavisnih tragača putem ove Veb lokacije, sve određene reference na praćenje nezavisnih proizvođača treba da se smatraju indikativnim. Da bi došli do potpunih informacija, od korisnika se ljubazno zahteva da konsultuju smernice privatnosti odgovarajuće usluge nezavisnih proizvođača navedene u ovom dokumentu.
S obzirom na objektivnu kompleksnost okolnih tehnologija praćenja, korisnici se ohrabruju da kontaktiraju Vlasnika ukoliko žele da dobiju dodatne informacije o korišćenju takvih tehnologija od strane ovog Vebsajta.

Definicije i pravne reference

Lični podaci (ili podaci)

Sve informacije koje direktno, indirektno ili u vezi sa drugim informacijama — uključujući lični identifikacioni broj — omogućavaju identifikaciju ili identifikaciju fizičkog lica

Podaci o korišćenju

Informacije prikupljene automatski putem ove Veb lokacije (ili usluga nezavisnih proizvođača zaposlenih na ovoj Veb lokaciji), koje mogu da uključuju: IP adrese ili imena domena računara koje koriste korisnici koji koriste ovu Veb lokaciju, URI adrese (Uniform Resource Identifier), vreme zahteva, metod koji je iskorišćen za prosleđivanje zahteva serveru, veličinu primljene datoteke kao odgovor, numerički kôd koji ukazuje na status odgovora servera (uspešan ishod, greška itd.), zemlju porekla, funkcije pregledača i operativnog sistema koje koristi Korisnik, različite vremenske detalje po poseti (npr. vreme provedeno na svakoj stranici unutar aplikacije) i detalje o putanji koja sledi u okviru Aplikacije sa posebnim referencama na redosled posećenih stranica, i druge parametre o operativnom sistemu uređaja i/ili IT okruženju korisnika.

Korisnik

Pojedinac koji koristi ovu Veb lokaciju koja se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara sa temom podataka.

Tema podataka

Fizičko lice na koje se odnosi lični podaci.

Procesor podataka (ili supervizor podataka)

Fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora, kao što je opisano u ovoj politici privatnosti.

Kontroler podataka (ili vlasnik)

Fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje, samostalno ili zajedno sa drugima, utvrđuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka, uključujući mere bezbednosti koje se tiču rada i korišćenja ovog Veb sajta. Kontrolor podataka je, osim ako nije drugačije navedeno, vlasnik ove Veb lokacije.

Ova Web lokacija (ili ova aplikacija)

Sredstva pomoću kojih se lični podaci korisnika prikupljaju i obrađuju.

Usluga

Usluga koju pruža ova Veb lokacija kao što je opisano u relativnim uslovima (ako je dostupna) i na ovoj lokaciji/aplikaciji.

Evropska unija (ili EU)

Ukoliko nije drugačije navedeno, sve reference napravljene u okviru ovog dokumenta Evropskoj uniji uključuju sve aktuelne zemlje članice u Evropsku uniju i Evropski ekonomski prostor.

Kolačići

Kolačići su Tragači koji se sastoje od malih skupova podataka uskladištenih u pregledaču korisnika.

Tragač

Tragač označava bilo koju tehnologiju - npr. Kolačiće, jedinstvene identifikatore, veb monitore, ugrađene skripte, e-oznake i otiske prstiju - što omogućava praćenje korisnika, na primer pristupom ili skladištenjem informacija na Korisničkom uređaju.

Pravne informacije

Ova izjava o zaštiti privatnosti pripremljena je na osnovu odredbi više zakona, Zakon o zaštiti podataka Republike Srbije i uključujući Art. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Ova politika privatnosti se odnosi isključivo na ovu Veb lokaciju, ako nije drugačije navedeno u okviru ovog dokumenta.

Najnovija ispravka: novembar 28, 2022