Pravo na predomišljanje i odustanak od kupovine

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina na našoj veb-stranici www.vebprodaja.rs smatra se kupovinom na daljinu.

Zakon ostavlja mogućnost onlajn kupcima da u roku od 14 dana prijave odustanak od kupovine na daljinu. Prilikom odustanka, kupac može, ali nije u obavezi, da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava  o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana dostave prodavcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Nakon isteka navedenog roka, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja i transporta robe u slučaju odustanka snosi kupac.

Nakon prijema, utvrđuje se da li je roba ispravna i neoštećena. Ukoliko se utvrdi da je neispravnost ili oštećenje proizvoda nastalo krivicom kupca, zahtev za povraćaj novca se odbija i proizvod se vraća kupcu o njegovom trošku.

U slučaju zakonitog odustanka od ugovora, kompanija AVATAR d.o.o. je dužna da kupcu bez odlaganja vrati iznos uplaćen po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj  sredstava kupcu dok ne dobije robu koja je predmet odustanka ili dok kupac ne dostavi dokaz da je robu poslao Prodavcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama.