Prosečna cena proizvoda (izuzevši one preko 10000 RSD) je: 2,428.18 RSD
Broj proizvoda sa cenom do 10000 RSD (uključujući 10000 RSD) je: 819